Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •


Generaal-majoor Vlieger SBH Fred Vansina is geboren te Bern (Zwitserland) op 03 Juli 1964.
Als zoon van een diplomaat brengt hij zijn jeugd door op verschillende plaatsen in Europa, in
de Verenigde Staten en in het voormalige Zaïre. Na een jaar in de afdeling “Intermachten” van
de Koninklijke Kadettenschool te Lier wordt hij in 1983 opgenomen in de 123e promotie
Alle Wapens van de Koninklijke Militaire School.

Eind 1988 ontvangt Fred Vansina het hoger vliegbrevet na het afronden van de vliegopleiding
te Brustem. Zijn operationele loopbaan vangt aan in de 1e Jachtwing te Beauvechain,
waar hij na een F-16 conversie het 350e Jachtsmaldeel vervoegt. Binnen dit Smaldeel
doorloopt hij de verschillende stadia en specialiseert hij zich achtereenvolgens in electronische
oorlogsvoering en, na het volgen van de Fighter Weapons Instructor Course in 1992, als
instructeur bewapening en tactieken. Met het smaldeel neemt hij deel aan talrijke oefeningen
en ontplooiingen zoals het Tactical Leadership Program in Florennes, Red Flag in Nevada
(VSA), Very Low Level Flying periodes in Marokko en het oefenen van multinationale
luchtoperaties vanuit diverse plaatsen binnen Europa.

Na het slagen van de Cursus Kandidaat Hoger Officier keert hij naar 350e terug als Operatiesofficier. Bij het ontbinden van de 1e Jachtwing in 1996 gaat het richting Stafdepartement Plannen en Programma’s (VSP) te Evere, waar hij verantwoordelijk wordt voor diverse investeringsprogramma’s van de Luchtmacht in het domein jacht- en opleidingsvliegtuigen. Hij cumuleert deze staffunctie gedurende vier jaar met deze van Ordonnansofficier van ZKH Prins Filip.

In 2000 maakt Majoor Vlieger Fred Vansina als CO van het 349e Jachtsmaldeel voor de eerste keer kennis met de vliegbasis Kleine Brogel. Hij zal dit smaldeel gedurende twee en half jaar leiden en neemt als Hoofd Operaties binnen een gemengd Belgisch-Nederlands detachement vanuit de Italiaanse basis Amendola deel aan de operatie “Joint Forge/Joint Guardian” boven de Balkan.

In 2002 wordt hij aangeduid voor de Hogere Stafcursus in het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie te Laken. Als Luitenant-kolonel Vlieger SBH gaat hij vervolgens over naar het Stafdepartement Strategie van de Eenheidsstructuur. Hij bestudeert er de evoluties van het luchtwapen op lange termijn en wordt vervolgens aangesteld als syntheseofficier van de ACOS.

In 2005 neemt Luitenant-kolonel Vlieger SBH Vansina het bevel op van de Vlieggroep van de 10e Tactische Wing. Als Detachementscommandant loodst hij in die periode het eerste geïntegreerde Belgisch F-16 detachement doorheen de NAVO evaluatie “Taceval”.

In 2007 gaat hij over naar COMOPSAIR waar hij in een eerste fase de leiding neemt over de Sectie F-16 operaties. Na enkele maanden wordt Kolonel Vlieger SBH Vansina in functie geplaatst als Commandant van de Divisie Operaties.

Op 01 September 2009 neemt Kolonel Vlieger SBH Vansina als 22e Korpscommandant het bevel op van de 10e Tactische Wing.

Kolonel Vlieger SBH Vansina neemt na het volgen van de “Senior Course” aan het NATO Defence College in Rome, vanaf begin februari 2013 de functie op van Chief of Staff van de Air Component.

Op 26 Maart 2014 wordt Generaal-majoor Vlieger Vansina in plaats gesteld als adjunct operaties (DACOS Ops) van het Stafdepartement Ops&Trg.  Na deze functie een paar maanden te hebben uitgeoefend, wordt hij op 05 November 2014 aangesteld als Commandant van de Luchtcomponent.

Generaal-majoor Vlieger Vansina totaliseert 2600 uren op jet waarvan 1900 uren op F-16.

Met zijn echtgenote Hilde en zijn dochter Laura woont hij in Winksele (Leuven).
 
Generaal-majoor Vlieger SBH Fred Vansina