Eretekens zijn als streepjescodes die nauwelijks iemand nog kan lezen.

Door een gebrek aan informatie weten ook militairen vaak niet meer waar elk teken precies voor staat. Eretekens maken nochtans deel uit van de cultuur en het beloningssysteem van Defensie en andere openbare diensten. Ze staan voor waarden als diensbetoon, eer, engagement, verdienste, opoffering, dapperheid en moed. Wij zijn de laatste Belgen die nog uitpakken met hun eretekens. Draag ze correct en met fierheid: ze mogen gezien worden!
Even een opfrisser kan geen kwaad, zo met het defilé van 21 juli in aantocht. Alle militairen moeten, naargelang hun uniform, verplicht hun officiële eretekens opspelden. In aanwezigheid van de koning of een lid van de koninklijke familie pakken ze uit met hun originele tekens en laten ze hun miniatuurspeldjes thuis. Hoe herken je een officieel ereteken? Een officieel ereteken krijg je van de federale staat en is vergezeld van een officieel getuigschrift van de Koning of de verantwoordelijke Minister. Alle andere tekens zin niet officieel en mag je dan ook niet op het uniform dragen. Jammer, maar je medailles van het Rode Kruis of van je gemeente blijven dus thuis. Hetzelfde geldt voor eretekens van privé-verenigingen als beloning voor je trouw, onder meer vaderlandslievende of veteranenverenigingen.

Eretekens draag je altijd links. Je rangschikt ze in volgorde van hun belang, vanaf het midden van de borst. Je begint met de tekens van de nationale orden van verdienste, waarbij je enkel de hoogste klasse van ieder orde opspeldt. Bij eenzelfde klasse krijgt de Leopoldsorde (opgericht in 1832) voorrang op de Kroonorde (1897) en die van Leopold II (1900). Dan volgen de buitenlandse ordetekens in chronologische volgorde van toekenning. Na de orden draag je de nationale eretekens die je in ontvangst mocht nemen voor een bijzondere persoonlijke verdienste en de eretekens ter nagedachtenis van een evenement waaraan je hebt deelgenomen. Je draagt ze in deze volgorde:

                                        1.Militair ereteken voor daad van moed.
                                        2.Medaille van het Carnegie Hero Fund.
                                        3.Burgerereteken voor daad van moed.
                                        4.Militair kruis
                                        5.Militair ereteken voor anciënniteit
                                        6.Erekruis voor militaire dienst in het buitenland.
                                        7.Herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties.
                                        8.Herinneringsmedaillevoor buitenlandse opdrachten of operaties. De eretekens met de namen van de
                                           opdrachten zijn niet langer toegelaten en zijn op het lint vervangen door een Romeins cijfer.
                                        9.medaille van verdienste. Op het lint van deze medaille wordt geen enkel teken gedragen.
                                      10.Een ander officieel nationaal ereteken is bijvoorbeeld het ereteken van Laureaat van de Arbeid, dat
                                           de Luchtcomponent regelmatig uitreikt.

Daarna komen de buitenlandse eretekens, met onder meer medailles van internationale organisaties (VN, NAVO, EU, OVSE) ter nagedachtenis van operaties en opdrachten. Hoewel die niet uitgaan van de staat, zijn ze niet minder belangrijk - België maakt immer deel uit van deze organisaties.

Tot slot mogen onze militairen, hoewel het geen eretekens zijn, ook de herinneringsmedailles dragen van de marsen waaraan Defensie tijdens het lopende jaar deelnam: de herinneringsmedaille van de Vierdaagse van de IJzer en de Europese Mars van de Herdenking en de Vriendschap.(LtCol BEM Eric Tripnaux, ERM-DEML)
 
Je medailles mogen gezien worden
artikel uit Direct 2008/12 van 01 juli 2008-07-06
met de toelating van DG IPR
in pagina geplaatst door Eric Van Heuverswyn
Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •