DE KENTEKENS EN BREVETTEN VAN DE VERDEDIGINGSEENHEDEN SINDS HUN OPRICHTING
Deze pagina geeft u een algemeen overzicht  van de kentekens die werden gedragen door het personeel van de Verdedigingseenheden sedert hun oprichting in 1945 tot heden. Meer uitleg en informatie met betrekking tot de verschillende brevetten staat beschreven in het naslagwerk: Historie van de VVE-UDA 1946-1996.
BAAPS 1
De mensen zijn vertrokken naar Duitsland in een Brits plunje. Kaki Battle Dress met RAF blauwe politiemuts met daarop...een Belgisch leeuwtje. Eigenaardige combinatie maar blijkbaar was het zo.
Door Eric Van Heuverswyn
Duitsland toe gekomen werden ze onmiddellijk in een Amerikaanse outfit gestoken, met de daarbij horende kentekens.
9th USAF bedrukt mouwkenteken                        9th USAF geborduurd mouwkenteken
BAAPS 2
Deze 'vrijwilligers' waren volledig uitgedost in het RAF uniform met de daarbij horende kentekens en emblemen.
BAAPS II armband
PG Avi - VTP
In het begin van een onafhankelijke Belgische Luchtmacht droeg men nog steeds de britse rangkentekens doch waren die onderaan de mouw bevestigd in plaats van bovenaan. De pet- en politiemutskentekens werden stilletjes aan Belgisch. De Britse graadkentekens werden gedragen tot begin de vijftiger jaren.
Mutskenteken Officier                            Mutskenteken Onder Officier                       Mutskenteken manschappen
Petkenteken Officier                                            Petkenteken Keur Onder Officier(vanaf Adjudant)
Petkenteken Onderofficier                                   Petkenteken Vrijwilligers (vanaf 10 dienstjaar )
Mouwkenteken van Korpsadjudant (RSM)                       Mouwkenteken van Adjudantopleider (CSM)
VVE-UDA
Brevet VVE voor officier in verguld                  voor Onderofficier in verzilverd                   voor manschappen in brons 
Het kenteken symboliseert de Belgische Staat, met de Koningskroon; de Luchtmacht, door middel van de open vleugels; de infanterie van die Luchtmacht, door de twee gekruiste STEN machine pistolen en heeft de leuze: 'Invincibiles et Recti' Wat betekent: Onoverwinnelijk en Rechtdoor (rechtuit, rechtvaardig). De draperie met de leuze komt te voorschijn uit de kroon en gaat terug in de kroon, passerend aan de Belgische Leeuw: Walen en Vlamingen, vormen één geheel in een soevereine staat.
In de begin jaren vijftig werd, even maar, de schoudertitels Air Commando gedragen, wat destijds niet in de smaak viel van de Commando's.
SPECIALE  BREVETTEN
Brevet 'A' valschermspringer, gedragen boven de rechter borstzak  /  'B' brevet, gedragen bovenaan op de rechter mouw
       Het document van het brevet 'B' Para                      Laurent Deconinck, klaar om in te stijgen.
Uitzonderlijk waren de onderrichters met een brevet van Dispatcher/jumpmaster
Houder van het 'A' brevet en slagen in de cursus van instructeur gedurende 6 weken waaronder vrijeval-training.
Brevet 'A' Commando, weliswaar een curiosa bij de Luchtmacht, maar in de vijftiger en begin zestiger jaren waren er mensen van de VVE die er in slaagden om dit brevet te behalen.
De groene driehoek. Het brevet 'B' Commando, v.l.n.r. het officieel exemplaar, gebroduurd en als laatste de recente versie. Het brevet werd gedragen op de linker voorarm (boven de graad kentekens). De recente versie wordt gedragen bovenaan op de rechter mouw. Deze laatste is merkelijk kleiner van model. Daarentegen is de uitvoering voor iedereen zilver geborduurd.
Het document van het brevet 'B' Commando
Een zelfde document maar met een eigenaardigheid. Het kenteken staat onderste boven, en werd op dezelfde wijze gedragen op het uniform.
Het Hoger VVE-UDA brevet. Velen waren geroepen, doch weinig uitverkoren. Men moest in het bezit zijn van het brevet 'B' Valscherspringer, 'B' Commando, uiteraard het VVE-brevet, geclassificeerd zijn in het militair pentathlon en minsten twee jaar actief in de VVE.
Hier preciseert men dat 'De Blauwe Badge' enkel kan behaald worden indien men drager is van het 'B' Commando, 'B' Para en met succes de specialisatiekursus in het opleidingscentrum van de Commando's van hetzij rotsen, hetzij overschrijdingen, hetzij schieten. Achteraf werden er aanpassingen uitgevoerd, zoals reeds hierboven beschreven.
Brevet van specialisatie in Lichamelijke                                  Brevet van instructeur in Lichamelijke Opvoeding en Sport                                                                   Opvoeding en Sport
Brevet Hulp-onderrichter Lichamelijke                                          Brevet Hulp-onderrichter Lichamelijke
Opleiding en Sport - 1st uitvoering                                                 Opvoeding en Sport - 2de uitvoering
Die twee kerels hangen niet aan een kabel zoals in de film
Het sportbrevet. Dit brevet werd initieel ingevoerd specifiek voor de dienstplichtigen. Deze categorie kon dit behalen tijdens hun eerste maand opleiding . V.l.n.r. het 1st Model in metaal (voor de luchtmacht), het 2de Model in metaal (alle machten) en het 3de Model geborduurd (voor de luchtmacht). Na de opschorting van de dienstplicht werd het brevet toegankelijk voor de beroepsvrijwilligers (indien 90%  behaald in hun jaarlijkse sporttesten).
AIR COMMANDO'S & LUCHTFUSELIERS
Het brevet Luchtfuselier, links het eerste model, rechts het tweede en huidige model
Dit kenteken wordt gedragen door de Luchtfuseliers op de donker blauwe Air Commando muts, in de omgangstaal 'De Zwarte Muts'.
Het brevet Air Commando. Links het officiële kenteken, rechts een niet-officieel geborduurd kenteken
Schouder titels 'Air Commando'. Links de officiële versie, rechts een geborduurd model en dus niet-officieel.
Het vroegere VVE-UDA kenteken bleef
behouden en wordt tegenwoordig gedragen
op de 'zwarte' Air Commando muts.
Het 'Hoger' Air Commando brevet. Bij het van de pers komen had men geen idee wie of hoe de voorwaarden waren om dit brevet te dragen. Enige tijd was er sprake dat enkel die mensen met een specialisatie, zoals koordenonderrichter, dit kenteken konden dragen, alles is echter gebleven bij theorieën.
Eric Van Heuverswyn ontvangt hier zijn Air Commando muts, van Kolonel Vlieger Camiel Goosens,
toenertijd Commandant van de Groep Opleiding & Training (dag voor zijn benoeming tot generaal)
Eerste model van brevet
Tweede model van het brevet.
Eerste sergeant-majoor Hansoul van de Elementaire Vliegschool, krijgt uit de handen van zijn korpsoverste, zijn zwarte koord met mousqueton als bewijs van het slagen in zijn testen van Onderrichter Koorden. Onderaan Carlo Vanhee in zijn nopjes.
Derde versie van het document
Onderrichters Koorden op stage in het ruige terrein van Nîmes (Frankrijk). jaarlijks moet de Onderrichter Koorden een heropfrissingscursus volgen om op deze wijze up to day te blijven met de nieuwe technieken van het koordenwerk.
DE MILITAIRE POLITIE VAN DE LUCHTMACHT
Dit kenteken werd gedragen op de dienstregenjas
De penning van de Militaire Politie van de Luchtmacht. Enerzijds is het een borstkenteken, anderzijds een bewijs dat de drager effectief dienst doet bij de MP's van de Luchtmacht, door dat zijn dienstnummer in koudmerk op de achterzijde van het kenteken staat.
WAKER-HONDENMEESTER
De Waker-Hondenmeesters van 25 Log Wing Meerdaal, tijdens een parade op 11 november 1988.
Badge van de Waker-Hondenmeesters in 3 Wing
SHORAD (SHORT RANGE AIR DEFENCE)
Voor de periode van de VADS (Vulcan Air Defence System) waren er (officieel) geen specifieke kentekens voorzien voor deze groep militairen. De voorgangers waren de POLSTEN, HSS 804, .50 Flexible op affuit M73 en .50 fixed op affuit M55 met kijker M18.
POLSTEN tijdens een parade te Evere (Haren). Achteraan ziet men de spoorwegbrug.
De HSS 804 Hispano Suiza op de schietstand te Lombardsijde.
Links de mitrailleur .50 op affuit M55 met de kijker M18 en rechts de mitrailleur .50 op affuit M43
Het borstkenteken onderrichter VULCAN
Jaarlijks namen de verschillende LAA-flight der eenheden deel aan een competie LAA. Deze wedstrijd behelsde niet alleen het vuren met  VULCAN en Mi.50 maar tevens een test in vliegtuigherkenning. Deze laatste was uiteraardessentieel voor de autodefensie van een vliegbasis. In deze context werd er periodisch personeel gestuurd om deel te nemen aan de cursus in 14 A te Lombardsijde.
Getuigschrift 'Collectieve Autodefensie  AA'
Begin jaren negentig werden er, wegens budgettaire maatregelen, éénmalige cursus gegeven in 14 A te Lombardsijde om er de eenheidsonderrichters te vormen. Op die manier hoefde het personeel LAA zich niet meer te verplaatsen naar Lombardsijde om er de cursus te volgen, maar kon dit in de eenheid geschieden.
ATLAS-MISTRAL
NAG - CRAC
ELITESCHUTTER
BUITENLANDSE ZENDINGEN & OPERATIES
KOREA 1951
US 3rd Division 'Marne', waarin de Belgen waren afgedeeld.
Frans Dewit, als vrijwilliger in Korea. Op zijn Amerikaans uniform draagt hij, op zijn kraag, het VVE-kenteken.     Fier zijn kent geen grenzen.
Amerikaanse Presidentiële citatie
Herinneringsmedaille van de Verenigde Naties          /          Zuid Koreaanse Herinneringsmedaille
Deze beide kentekens en de tradities, werden later overgenomen door het 3de Bataljon Valschermspringers
CONGO 1960
REPUBLIEK CONGO 1963-1965
De kleuren rood en groen zijn die van Katanga. Origineel was er een Katangees koperen kruisje in de plaats was van de Kongolese ster, daar de kaders en soldaten meestal ex-Katangese Gendarmes waren. Het kruisje werd niet weerhouden, dit om de Kongolese autoriteiten niet voor het hoofd te stoten.
UNTAG NAMIBIE 1989-1990
United Nations transition Assistance Group. Kenteken is een metalen borstzakkenteken van ongeveer 3 bij 2 cm. Drie luchtmachters namen eraan deel René Dewilde, Norbert De Keulenaer en Verslype.
MINURSO 1993
Westelijke Sahara - Mission de Nations Unie pour le Referendum du Sahara Occidentale. Kenteken(s) waren borstkentekene van ongeveer 4 cm diameter.  De kameel was een algemeen kenteken door iedereen gedragen, het zilveren enkel door de Belgische MP's - Er waren er 5 waaronder slechts 2 van de Luchtmacht (De Wilde en De Keulenaer). Zij deden er dienst als UN CIVPOL (United Nations Civil Police).
UNPROFOR 1993-1995
United Nations Protection Force. Metalen borstkenteken van de UNMP (United Nations Military Police). Verschillende luchtmachters hebben er aan deelgenomen (De Keulenaer, Albrecht, Ulens, Wuestenberghs, etc.). Zij deden zoals gezegd dienst als Military Police van de UNO, en stonden daarom boven de Nationale MP eenheden.
SFOR 1996-2005
Stabilisation Force. Metalen borstkenteken. Door de lange periode hebben meerdere luchtmachter deelgenomen. (o.a. De Keulenaer)
IFOR 1996
Implementation Force. Enkele luchtmachters hebben er aan deelgenomen (Manderveld, Hellemans, etc..). Het is ook een metalen borstkenteken.
RED FLAG 1991
Nellis Air Force Base - Nevada United States of America. Door de operatie Desert Storm hadden ze deze Red Flag uitzonderlijk omgedoopt tot DESERT FLAG en slechts 1 MP is daar naartoe gestuurd. (De Keulenaer). Opdracht: veiligheid en toezicht op de Belgische F16 die daar op opdracht waren. De badges zijn mouwkentekens op ware groote (ongeveer 6 cm)
SPECIALE EENHEDEN
Het mouwkenteken van het Interventie Smaldeel, werd overgenomen van het 30 Dagjachtsmaldeel van de 9 Wing te Bierset
ALTERNATIEVE BREVETTEN
Somige mensen zijn gegadigd voor het afleggen van het Nederlands valschermspringers brevet. Links het 'A' brevet, rechts het 'B' brevet. De sprongen worden meestal uitgevoerd tijdens het weekend. De formaliteiten zijn van een lager niveau dan hier in België. Zo kan het gebeuren dat personeel van de actieve reserve het brevet behalen en ook dragen op het uniform.
OPMERKINGEN                                      
In het naslagwerk 'BADGES & INSIGNIA of the ELITE FORCES' door Leroy Thompson uitgegeven door Arms and Armour, worden de Verdedigingseenheden (VVE-UDA) beschoud als dusdanig. 90 % van de afgebeelde kentekens zijn in de persoonlijke collectie van de Nationale Voorzitter. Alle bijzonderheden en verder fotomateriaal van de verschillende rubrieken zijn te vinden in het naslagwerk: Historie VVE-UDA 1946 - 1996.
Top
OPERATIE AFGHANISTAN
Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •