Te Langdorp rusten nog 8 vliegers van de R.A.F.,
behorende tot vier
nationaliteiten;
vijf Engelsen, een Australiër,
een Deen en een Nieuw-Zeelander.
Om twee uur ’s morgens op 22 juni 1943 werden de bewoners van de stemmige gemeente Langdorp, op twee kilometer van Aarschot, wakker geschud door een hevige ontploffing. Enkelen, die door de bezettingstroepen verplicht waren de spoorlijn Leuven-Hasselt te bewaken, konden, hoog in de lucht een brandend toestel zien neerstorten op minder dan honderd meter van de treinhalte te Langdorp.

Inderdaad sloeg de Engelse bommenwerper, waarschijnlijk van het type Wellington, te pletter in een weide, naast de kerkstraat en herschiep de ganse omgeving in een echte vuurpoel.

Tegenwoordig nog kan men in de omgeving van de plaats, waar het vliegtuig uitbrandde, een verschroeide elektriciteitspaal aan treffen. Onmiddellijk drumden de kijklustige rond het brandende wrak samen doch alle hulp bleek overbodig, want niemand van de inzittende had de gelegenheid gehad de bommenwerper tijdig te verlaten.

Toen de Duitse soldaten de eerste vaststellingen hadden verricht, werden aan de toenmalige burgemeester, Victor Verbeeck, zes kisten besteld. Wanneer hij uit Aarschot met zijn treurige vracht arriveerde werd hij onderweg door inwoners van zijn gemeente tegengehouden om hem er van op de hoogte te stellen dat ze in het bos nog een stoffelijk overschot hadden ontdekt van een mitrailleur. De ongelukkige, die zich in de staart van de bommenwerper bevond, toen dit gedeelte door het Duitse luchtafweergeschut getroffen werd, was met het wrak neergestort zonder dat hij van zijn valscherm had kunnen gebruik maken.

Hierop ontving de burgemeester drie namen van de inzittende en de Duitsers beweerden dat de anderen niet konden geďdentificeerd worden.

Slechts na de oorlog bereikte de volledige identificatie Langdorp, ten einde de nodige correcties in de burgerlijke stand te kunnen verrichten.

De gevallen Engelse vliegers werden door de Duitsers met militaire eer begraven, doch het was de bevolking strikt verboden bloemen op de graven neer te leggen. Dit belette echter niet dat een vloed van bloemen en kransen op de graven gedeponeerd werden, mede door het toedoen van de bevolking van Langdorp en de Witte brigade “Fidelio” van Aarschot.

Na de oorlog werd op hun gemeenschappelijk graf zeven arduinen blokken geplaatst met de volledige identiteit van de gevallen vliegers.

Boven de graven werd na de oorlog een plaatje aangebracht met volgend versje:

                                                    “Hier in de gemeente vonden zij hun graf, De acht helden van de RAF.
                                                      Levend werden zij in hun vliegtuig verbrand, Voor Volk en vaderland.”

Later stortte te Langdorp nog een Duitse jager en een Engelse bommenwerper neer, doch de lijken werden door de Duitse overheid dadelijk weggenomen.                                                    · - Flying Officer A.R. Helvard (Denemarken), Pilot (28 jaar).
                                      · - Pilot Officer W.G. Shillinglaw (Australië), Royal Australian Air Force (26 jaar).
            - Flight Sergeant D.J. Ashly Peckman (Nieuwzeeland), Wireless operator - Air Gunner Royal N.Z. Air Force (20 jaar).
                                                 · - 1241848 - Sergeant P.D.M.C.Ardle, Navigator R.A.F. (23 jaar).
                                                    · - Sergeant R.P. Goward - Flight Engineer - R.A.F. (20 jaar).
                                                    · - 1581644 Sergeant A.E. Gurney, Air Gunner, R.A.F.
                                               · - 1314586 Sergeant Ed. Hart, Air Gunner, Royal Air Force (20 jaar).
                                              · - 1167033 Sergeant T.R. Lunn, Bomb Aimer, Royal Air Force (20 jaar).


Jaarlijks wordt er door de gemeente nog steeds een plechtigheid georganiseerd. Ook dit jaar was onze sympathisant Sigmond Ghijssels (Chico) met zijn echtgenote, Marie-Thérése en zijn dochter Nadia van de partij. Doordat de ceremonie betrekking heeft tot de luchtmacht en dat op ons vaandel eveneens het kenteken van de R.A.F staat, had Sigmond mij de toelating gevraagd om ons vaandel te mogen gebruiken voor deze plechtigheid, wat ik onmiddellijk heb goedgekeurd.Top
Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •