Lichte Gasmitrailleur
FN Model M1 en M2
De MAG
Ref: Overzichten: De Lichte Gasmitrailleur FN 7,62 mm
van De Infanterieschool Nr EI/2726 Mar 74
In pagina gebracht door Eric Van Heuverswyn
Algemene kenmerken

          a. De gasmitrailleur FN (MAG of mitrailleur à gaz), kaliber 7,62 mmNATO, is een luchtgekoeld

          b. Het wapen werkt door gasontlening in een punt van de loop. De gasontlening wordt bevolen door een gasregelaar,
              waardoor de juiste hoeveelheid gas toegelaten wordt om een correcte werking van het wapen te verzekeren.
          c. Met deze gasregelaar kan de vuurkadans geregeld worden, die naargelang de omstandigheden kan variëren van 600 tot 90
              schoten per minuut.

          d. De loop van de mitrailleur kan vlug vervangen worden. De loop heeft een draaghandvat dat bij de MAG M1 en M2 dient om
              het wapen te dragen. Bij de MAG M1 dient het tevens om de loop in het lichaam te grendelen.
          e. De MAG behoort tot de reeks gegrendelde wapens. Inderdaad voor de percussie steunt de grendel vooraan en tegen een
              grendelingsvlak.

          f. Het wapen schiet met open sluitstuk, d.w.z. dat de kulas naar achter gehouden wordt tot op het ogenblik dat de schutter op
             de trekker drukt.

          g. De voeding gebeurt door middel van patronen die gevat zijn in een metalen band, samengesteld uit open schakels, wat een
              rechtstreekse inbrenging in de kamer toelaat.
          h. De veiligheid wordt als volgt verzekerd:

                    (1) De percussie van de patroon kan alleen gebeuren wanneer het wapen volledig gegrendeld is. Het ontgrendelen
                         gebeurt zodra de kogel de loop heeft verlaten.

                    (2) Een veiligheid, onder de vorm van een drukknop in de beugelkrop ingebouwd, blokkeert de spanklink en houdt de
                         beweegbare stukken naar achter, zodat het afgaan van een schot onmogelijk wordt.

          i. De dichtheid van de mitrailleur wordt verzekerd door:

                    (1) Het geraamte of karkas dat het gehele mechanisme omhult.

                    (2) De sluitklep die het uitwerpvenster afsluit tijdens het transport van het wapen.

                         De sluitklep opent zich automatisch wanneer het sluit- en afvuurmechanisme zich beweegt.

          j. De mikorganen van het wapen bestaan uit
                    (1) Een vizierkorrel die kan geregeld worden in richting en in elevatie,

                    (2) Een opzetladder, gegradueerd in 100 meter

          k. De MAG is onder in het lichaam voorzien van klemgaten (of bevestigingsgaten), zodat men het wapen op driepoot of affuit
              kan plaatsen.

Gebruik


De MAG is een collectief automatisch wapen dat:

          a. Op tweepoot doeltreffend vuurt tot op 600 meter
          b. Op driepoot geplaatst

                    (1) vuurt tot op 1000 meter(grens van de waarneming)
                    (2) men kan er:

                         (a) Flankerend voor VOOR eigen troepen (veiligheidshoek) mee afgeven.

                         (b) Bij nacht of slechte zichtbaarheid mee vuren op puntdoelen. Deze vuren dienen bij    dag of (en) bij goede
                              zichtbaarheid gemerkt.

                         (c) In gunstige omstandigheden een beperkt maaivuur afgeven.

          c. Doeltreffend vuurt tegen vliegtuigen en helikopters tot op 800 meter

Vuurregimes

          a. Theoretische cadans : 600 tot 900 schoten per minuut

          b. Praktische cadansen :

                    (1) ZONDER gebruik van loop Nr 2 (wisselloop)
Vuurregimes
Cadans in
aantal sch/min
Duur van het
schieten Min
Afkoeling na
Volgend aantal
schoten
Vuurstoten
van:
Trage cadans
Normale
cadans


Snelle cadans
60 à 80 Max
100 Max

110 Max


125 Max


250 Max
-
10 Max

7 Max


5 Max


2 Max
-
1000 Max

750 Max


625 Max


500 Max
2 à 3 patronen
4 à 5 patronen

Idem


Idem


7 à 9 patronen
                    (2) MET gebruik van loop Nr 2 (wisselloop)

                         (a) Vuurregime toegepast voor tamelijk trage en aanhoudende vuren:
Loop Nr 1
Loop Nr 2
500 schoten tijdens 5 Min
Afkoeling tijdens 5 Min

500 schoten tijdens 5 Min
-
500 schoten tijdens 5 Min

Afkoeling tijdens 5 Min
                         (b) Vuurregime toegepast voor snelvuren:
Loop Nr 1
Loop Nr 2
500 schoten tijdens 2 Min
Afkoeling 2 Min

500 schoten tijdens 2 Min

Afkoeling tijdens 2 Min
-
500 schoten tijdens 2 Min

Afkoeling tijdens 2 Min

500 schoten tijdens 2 Min
Daarna dient men over te gaan naar de vuurcadansen opgelegd in (2) (a) hierboven.

Technische kenmerken


Wapen


          (1) Kaliber                               7,62 mmNATO

          (2) Gewicht:                               11 kg

          (3) Gewicht van de loop                 3 kg
          (3) Afmeting:

                    (a) totaal                    1,255 m

                    (b) trekken in de loop         4 rechtse

          (4)  Gewicht van de driepoot        12 kg

          (5) Amplitude van vuur in richting en elevatie

                    (a) Op tweepoot: ongeveer 50° (880 duizendste)

                    (b) Op driepoot: ongeveer 67° (1200 duizendste)
Voeding

          a. Laderdoos (box) van 50 patronen
Gewicht gevuld: 1,730 kg
          b. Kist van 250 patronen
Gewicht van de gevulde metalen kist: 8,250 kg
De band is samengesteld uit 1 TRAC en 4 BALL in opeenvolgende reeksen.
©  Eric Van Heuverswyn
Soorten munitie

          a. Doorboringkogels (AP)
              De punt van de kogel is ZWART

          b. Spoorkogels (TRAC)
              De punt van de kogel is ROOD

          c. Gewone kogel (BALL)
              De punt van de kogel is ongekleurd

          d. Brandstichtende kogel (INC)
              De punt van kogel is BLAUW
    
          e. Oefenpatronen (BLANK)
              De huls is niet voorzien van een kogel en is bovenaan dichtgewrugd en voorzien van RODE verf

          f. Drill
             De huls is op verschillende plaatsen doorboord en is niet voorzien van een slaghoedje.
Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •