De Mitrailleur
Browning .50 M2 HB
Ref: G250 De Mitrailleur Browning kaliber .50 M2 HB IM/2973
In pagina gebracht door Eric Van Heuverswyn
Algemene kenmerken

          Soorten


               a. FIXED: opgesteld op meervoudig affuiten M55, M55c; het afvuren gebeurt elektrisch.
               b. FLEXIBLE: opgesteld op driepoot M3 of op affuit M63; het afvuren gebeurt manueel.
Bijzonderheden

          - Amerikaanse makelij; HB staat voor ‘Heavy Barrel’

          - Collectief automatisch wapen

          - Werkt met een gesloten en gegrendeld sluitstuk.

          - Achterwaartse beweging door gassen en terugstoot van de loop

          - Voeding gebeurt door middel van patronen verbonden door metalen schakels

          - Luchtkoeling

          - Het wapen is niet voorzien van een uitwendige veiligheid.

Technische kenmerken


Wapen


          (1) Kaliber                         .50 of 12,7 mm

          (2) Gewicht van het wapen

                    a. FIXED                 37,250 kg

                    b. FLEXIBLE                 38,200 kg

          (3) Gewicht van de loop    12,7 kg

          (4) Afmeting:

                    (a) totaal               1,65 m

                    (b) trekken in de loop              8 rechtse

          (5) Praktische dracht:                    1500 meter

          (6) Tegen luchtdoelen              800 meter

          (7) Theoretische vuurcadans    400 - 600 sch/min

          (8) Praktische vuurcadans:

                    - normaal: 100 sch/min    - 8 à 10 sch per bui

                    - trage:      50 sch/2 min  -       5 sch per bui

Afkoeling


Het wapen is voorzien van een loop blootgesteld aan de lucht, die door zijn dikte langzaam opwarmt.

Daarenboven is er een luchtstroom tussen de loopmouw en de loop.

Om de 100 schoten wordt de loop vervangen

Voeding


Door metalen schakels van 100 patronen. De banden zitten in een metalen kist van 15 kg.
De voeding kan zowel links als rechts zijn (veranderen van de wissel op de grendel)

Vuurmogelijkheden


De Mi.30 kan zowel tegen grond- als tegen luchtdoelen gebruikt worden.

Automatisch of schot per schot door achteraan de drukker, hetzij te blokkeren, hetzij vrij te laten

Mikinrichting


     Vizierkorrel

          - vizierkorrel met korrelbeschermers

     Opzet

          - Opzetladder met loper, regelbaar in richting en hoogte

          - Deze schaal in duizendste is genummerd van 100 tot 2600 yards. In richting van 0 tot 62 duizendste.

          - Een gevechtsopzet staat op 750 yards indien het vizier is neergeklapt en de loper op 100 yards werd geplaatst.

Soorten munitie


           
a. Doorborend-brandstichtende kogels (API)
              De punt van de kogel is ZWART

           
b. Spoorkogels (TRAC)
              De punt van de kogel is ROOD

          c. Gewone kogel (BALL)
              De punt van de kogel is ongekleurd

          d. Brandstichtende kogel (INC)
              De punt van kogel is BLAUW

          e. Oefenpatronen (BLANK)
              De huls is niet voorzien van een kogel en is bovenaan dichtgewrugd en voorzien van RODE verf

          f. Drill
              Idem als de gewone patroon doch niet voorzien van een slaghoedje. Het geheel is in wit metaal.
Het richten

          a. Met de M63: op het affuit M63 is het richten uitsluitend gebaseerd op de waarneming van de spoorkogels.
          b. Met de M3: op het affuit M3 gebruikt men de bestaande vizierinrichting (eerder beschreven)
          c. Op het affuit M55 richt men met het richtrooster van de kijker M18. De spoortrekkende munitie helpen de waarneming.

          d. Het vuren met de Mi.50 is enkel doeltreffend op afstanden kleiner dan 1000 meter. In praktijk zal het vuur slechts
             geopend worden als het vliegtuig zich op 1000 m bevindt.

De kijker M18


          a. Het richtrooster: In de kijker M18 verschijnt er een verbeteringsrooster met vier lichtgevende cirkels die
              respectievelijk, op een zekere schaal, de snelheden van 100, 200, 300 en 400 mph voorstellen en drie lichtgevende
              punten. In elk van deze cirkels stemt een welbepaalde afwijking overeen.

          b. Op het ogenblik dat de neus van het vliegtuig de cirkel raakt van de geschatte snelheid en de algemene lijn van het
              vliegtuig wijst naar het middelpunt, mag men het vuur openen.

              Het komt er op aan het toestel op de respectievelijke cirkel te houden, rekening houdend met zijn respectievelijke
              snelheid.
De methode van het discontinu regelen

          - Het schieten wordt vergemakkelijkt door de spoortrekkende munitie die de opeenvolgende kogelbanen materialiseren en die
             eveneens toelaten ze te situeren t.o.v. het vliegtuig.

          - Indien de kogelbaan achter het toestel door gaat, is de afwijking te klein en moet men een grotere afwijking nemen.

          - Indien de kogelbaan teveel vóór het toestel doorgaat, is de afwijking te groot en moet men ze verminderen.

          - Indien bij het einde van een gejusteerd vuur de kogels achter het vliegtuig doorgaan, is het vuur niet doeltreffend en moet
             geschorst worden.

Sponning


Is de afstand tussen de kamer en de kom van het gegrendeld sluitstuk. Bij een slecht geregelde sponning lopen zekere onderdelen
gevaar beschadigd te worden (o.a. de sluitstukdoos en het deksel).

Gebruikt kaliber: .202” GO en .202” NO GO.

Door de loop volledig vast te schroeven en 2 klikken terug te draaien heeft men een benaderende regeling. (*)

Timing

Is het regelen van het ogenblik van percussie tijdens de voorwaartse beweging van het sluitstuk.

Gebruikt kaliber: .20” FIRE en .116” NO FIRE.

Alvorens deze regeling uit te voeren dient de sponning geregeld te zijn.(*)
   
(*) Deze handeling zijn overbodig bij de nieuwe generatie Mi.50 HB. Deze wapens zijn tegenwoordig voorzien van een afneembare
loop van het type MAG en de vroegere MG Browning Mod D

Regeling van de solenoïde

De solenoïde is het elektrisch afvuursysteem bij de FIXED M55 versie.

Het wapen moet opgespannen zijn.

Draaien tot 20 klikken (normaal afvuren), daarna draaien per klik testen tot het einde. De som der klikken delen door twee d.i. de
goede regeling.

Het veranderen van voedingsrichting

          - arm in het deksel (veer)

          - voorste voedingspal

          - achterste voedingspal

          - stoppal

          - wissel op het sluitstuk.
© Eric van Heuverswyn
Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •