ONDERRICHTER KOORDEN
By Adjudant Phillip STEEGMANS
In pagina geplaats door Eric Van Heuverswyn
(Hulp) Onderrichters Commando in de Luchtmacht

In juni 1983 kregen 1st Sergeant Majoor Priemen en 1st Sergeant Majoor Leonard dankzij Majoor Liebrecht, toen Commandant Afdeling Militair Onderricht (Bevingen), de kans om de cursus Hulponderrichter Commando en Onderrichter Commando te volgen in Marche-les-Dames. Na een opleiding van 4 weken behaalde 1st Sergeant Majoor Priemen als eerste luchtmachter het brevet Onderrichter Commando. Het zou nog tot 1991 duren vooraleer er nog iemand van de luchtmacht aan de vorming mocht beginnen. Door toedoen van Luitenant-Generaal Vlieger Terrason keeg de luchtmacht vanaf dan de gelegenheid om kandidaten op regelmatige basis naar Marche-les-Dames te sturen. Volgende personen volgden de volledige cursus en behaalden het brevet Onderrichter Commando.
Jaar
Naam
Voornaam
Graad
Hulp-Onderrichter Cdo
Onderrichter
1983
Priemen
B.
Adjt
324/83
161/83
1991
Steegmans
P.
1Sgt
504/91
263/91
1993
Janssens
J.
1SMt
541/93
287/93
1995
Maertens
K.
Lt
587/95
318/95
1995
Hansoul
D.
1SM
591/95
320/95
1995
Demuynck
B.
Kapt
589/95
348/97
1996
Dinant
T.
1SM
617/96
335/96
1997
Avena
L.
1SM
652/97
357/97
1997
Debière
P.
1SM
653/97
358/97
2000
Heeren
P.
1SM
749/00
413/00
Ten gevolge van een dodelijk ongeval met een Belgische militair in Groot-Brittannië besliste Generaal Vandaele (CHOD/Chief of Defence) dat het CECdo (Opleidingscentrum Commando) het competentiecentrum wordt voor het overschrijden van hindernissen. Dit had tot gevolg dat het systeem Onderrichter Koorden Air Cdo moest ophouden te bestaan.

De (H)Onderrichters Koorden Air Cdo van luchtcomponent kregen de gelegenheid om AI Cdo te worden, mits het volgen van een conversie van 2 weken. Er werden 2 conversies georganiseerd in 2005 en 1 conversie in 2006. Van de 44 mensen die op dat ogenblik nog (H)Onderrichter Koorden Air Cdo waren, namen er uiteindelijk 30 deel aan de conversie. Maar liefst 28 kandidaten slaagden in de conversie en behaalden het brevet Hulponderrichter Commando. In juli 2006 werden er eveneens twee cursussen Onderrichter Cdo georganiseerd voor de luchtcomponent waarbij 20 personen het brevet behaalden.

Historiek Onderrichter Koorden Air Commando

In 1987 werd het systeem opgericht. Een van de testen tot het behalen van het brevet zijn de durfproeven. Bij de oprichting van het systeem Air Cdo in 1987 was er nood aan mensen die koordeninstallaties konden plaatsen, nodig bij het voorbereiding op de testenAir Cdo en later bij de Air Cdo oefeningen. Vermits het niet mogelijk was op korte termijn vele mensen naar Marche les Dames te sturen, werd besloten binnen de Luchtmacht een eigen cursus te organiseren.

Majoor P. Delrue, HK Comdo Trg Sec Vorming NVP (Commando Training, Sectie vorming Niet Vliegend Personeel), vroeg Adjudant Priemen en 1st Sergeant Majoor Lambin een cursus te organiseren. 1st Sergeant Majoor Lambin werd gevraagd wegens zijn ervaring bij het klimmen en de expedities samen met wijlen Commandant Borrey; en Adjudant Priemen als Onderrichter Commando. Majoor Delrue zorgde voor het materieel. In Juli 1988 werd de eerste cursus georganiseerd in de Groep Opleiding. (9 Wing Training)

Vooraleer aan de vorming te mogen beginnen, moest de kandidaat slagen in een ingangstest. Daarna volgden een vierdaagse vorming en tot slot één examendag.

In 1990 werd 1st Sergeant Majoor Lambin gevraagd de PAIM ploeg (Militaire Vijfkamp Varend Pers) van de Luchtmacht te leiden. Dit had tot gevolg dat hij geen tijd meer had om nog langer de cursus Onderrichter Koorden te geven. Om enerzijds 1st Sergeant Majoor Lambin te vervangen en anderzijds te zorgen voor de continuïteit van het systeem werden 1st Sergeant Majoor Janssens en 1st Sergeant Steegmans opgeleid tot Hoofd Onderrichter Koorden Air Cdo.

Daar bleek dat 1 week vorming te kort en te intensief was, werd de cursus vanaf 1990 met 1 week verlengd.

Eind 1991 werd onder impuls van de drie Hoofd Onderrichters en Kapitein Van Wijnsberghe , HK Comdo TAF (Hoofdkwartier Commando Tactische Luchtmacht), werk gemaakt van de veiligheidsrichtlijnen. Dit resulteerde in het reglement V37 dat in september 1992 verscheen.

In 1998 was er één cursus gepland. Daar er van de 5 inschrijvingen slechts 2 kandidaten overbleven, werd beslist de cursus te annuleren. Gezien het geringe aantal kandidaten werd er eveneens beslist om in de toekomst slechts om de twee jaar een cursus te organiseren.

Daar Adjudant Benny Priemen eind 2000 op pensioen ging, werd beslist Adjudant Hansoul en Adjudant Dinant te vormen tot
HoofdOnderrichter.

Om de vorming nog te verbeteren, werd in 2002 de cursus verlengd met 1 week, de vorming duurde nu 3 weken. In 2002 behaalde iemand van de reserve en iemand van de Nederlandse Luchtmacht het brevet. In 2004 werd de cursus ook opengesteld voor vrijwilligers.

De cursus bestond uit een gedeelte Hulponderrichter Koorden Air Cdo toegankelijk voor iedereen en een gedeelte Onderrichter Cdo enkel toegankelijk voor onderofficieren en officieren.

In 2004 volgden 2 personen van de Franse Luchtmacht de cursus met succes. Dit was tevens de laatste cursus Koorden die binnen de Luchtmacht gegeven werd. Tussen juni 1988 en mei 2004 werden er 18 cursussen georganiseerd.

86 personen behaalden het brevet Onderrichter Koorden Air Cdo :

          waarvan:        01 Reservist, 01 Nederlander, 02 Fransen

Drie personen behaalden het brevet Hulp Onderrichter Koorden Air Cdo.

In januari 2005 waren er nog 44 personen die in aanmerking kwamen voor het volgen van de conversie tot Hulp Onderrichter Cdo.

Uiteindelijk volgden 30 personen een van de conversies en behaalden 28 personen het brevet, waarvan 1 Reservist en 1 Nederlander.
04-08 jul 88                cursus 1/88       13 participants            09 gebrevetteerden

25-29 jul 88                cursus 2/88       10 participants            06 gebrevetteerden

10-14 okt 88               cursus 3/88       10 participants            06 gebrevetteerden

22-26 mei 89              cursus 1/89       10 participants            05 gebrevetteerden

17-24 jul 89                cursus 2/89       10 participants            06 gebrevetteerden

15-26 okt 90               cursus 1/90      10 participants             05 gebrevetteerden

21-31 mei 91               cursus 1/91      10 participants             05 gebrevetteerden

10-21 jun 91               cursus 2/91      10 participants             09 gebrevetteerden *

06-17 apr 92               cursus 1/92      10 participants             03 gebrevetteerden

19-30 apr 93               cursus 1/93      10 participants             05 gebrevetteerden

04-15 okt 93               cursus 2/93      06 participants             03 gebrevetteerden

18-29 apr 94               cursus 1/94      05 participants             03 gebrevetteerden

03-14 apr 95               cursus 1/95      03 participants             02 gebrevetteerden

16-27 sep 96               cursus 1/96      06 participants             03 gebrevetteerden

08-19 sep 97               cursus 1/97      03 participants             03 gebrevetteerden

07-18 sep 98               cursus 1/98      geanuleerd wegens gebrek aan kandidaten

11-22 sep 00               cursus 1/00      08 participants             04 gebrevetteerden

16 sep - 04 okt 02        cursus 1/02      07 participants            03 gebrevetteerden *

26 apr - 14 mei 04       cursus 1/04      10 participants             09 gebrevetteerden *

cursus gegeven door Adjt Priemen en 1SM Lambin
cursus gegeven door Adjt Priemen, 1SM Janssens en 1SM Steegmans
cursus gegeven door Adjt Janssens, Adjt Dinant, Adjt Hansoul en Adjt Steegmans
cursus gegeven door Adjt Dinant, Adjt Hansoul en Adjt Steegmans

*   het merendeel volgde de cursus voor de tweede maal
*   01 kandidaat van de KLu Nederland
*   02 kandidaten Cdo de l’Air (Frankrijk)
Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •