1000
Artikel uit “Onze Macht” van september 1960
In pagina geplaatst door Eric Van Heuverswyn
Reeds ’s ochtends op zaterdag 27 augustus was er heel wat beweging in het mijnenvegercentrum te Oostende, ter gelegenheid van de aankomst van circa duizend militairen en vier oorlogsbodems van onze Zeemacht, die opereerden in Beneden-Kongo.
Rond 10 uur werd dhr. Gilson minister van Landsverdediging, verwelkomd, eerst door Commodore Robijns, Stafchef van de Zeemacht, en Luitenant-generaal Cortiens, Stafchef van de Landmacht, terwijl de muziekkapel van de Zeemacht muziek uitvoerde.
Wanneer de personaliteiten zich aan boord begaven van de hoogzeemijnenveger “Artevelde” werden ze opgewacht door Commandant Charles Coliard, die zich daarna met hen naar de brug van de boot begaf. Van daaruit werden de oorlogsbodems, die even buiten de haven van Oostende op hoge tij moesten wachten om er te kunnen aanleggen, begroet door de manschappen van het troepentransportschip “Kamina”, en de algerines “Dufour”, “De Brouwer” en “Lecointe”, alsmede de kustbegeleidingschepen “Roeselare”, “Knokke”, “Bastenaken”, Oudenaarde” en “Merksem”.
Gilson, minister van Landsverdediging, in gezelschap van Commodore Robijns en Gen Maj Cortiens, op de brug van de ''Artevelde''
Omstreeks 13.30 uur verdrong zich een talrijke menigte langs de kaaien van het mijnenvegercentrum, waar de algerines zouden aanleggen tussen 13.35 en 13.50 uur. Terwijl de muziekkapel van de gidsen militaire marsen ten gehore bracht, begaf de minister zich aan boord van de oorlogsbodems teneinde de bemanning op Belgisch grondgebied te verwelkomen.
Het was drie uur geworden eer de “Kamina” door de sluis naar het Houtdok kon afvaren, onmiddellijk aanlegde en met de ontscheping van de militairen begon. Aan boord bevonden zich de manschappen van de marscompagnies van de Artillerie, de marscompagnie van het 1st Genie, één peloton luchtafweerartillerie en een peloton pipeline.
Toen de vorst rond 17 uur ter plaatse verscheen werd hij opgewacht door dhr. Gilson, minister van landsverdediging, Luitenant-generaal Cumont, voorzitter van het Komitee der Stafchefs, Luitenant-generaal Cortiens, Stafchef van de Landmacht, Commodore Robijns, Stafchef van de Zeemacht, Generaal-majoor Henry, Stafchef van de Luchtmacht, Generaal-majoor Bouhon, Bevelhebber van het 2de Militair Gebied, en anderen.
Vervolgens begaf de vorst zich, na de troepen geschouwd te hebben, aan boord van “Kamina”, waar hij zich langdurig onderhield met Kapitein-ter-zee Petitjean, Commandant van de Task Group, benaming der operaties die door vijf oorlogsbodems waarvan de “De Moor zich nog in de buurt van de monding van de Kongostroom bevindt, werden uitgevoerd.
Ondertussen vertrok het defilé der troepen, dat bestond uit respectievelijk het muziekkorps van de Luchtmacht; een erepeloton van de Zeemacht; de hogergenoemde militairen, die zich aan boord van de “Kamina” bevonden; drie ontschepingpelotons van de algerines te weten de “Dufour”, “De Brouwer” en “Lecointe”; twee ontschepingpelotons van de “Kamina”; twee pelotons van de 3de Compagnie V.V.E. en één peloton van de 1st Compagnie V.V.E. beide teruggekeerd te Zaventem op 27 augustus ; en een erepeloton van de Zeemacht. Van de Steenweg op Slijskens ging het defilé verder langs de Demeyerbrug, de Smet de Nayerlaan, Kapellesbrug, Vindictivelaan en Visserskaai. Wanneer de vorst, in gezelschap van dhr. Gilson en Generaal-majoor Henry, Stafchef van de Luchtmacht, aan het monument van de Zeelieden was aangekomen, werden er eerst door de minister bloemen neergelegd aan het gedenkteken, waarna de voorbij defilerende troepen van op een tribune door de personaliteiten in ogenschouw weden genomen. De militairen defileerden dan verder langs de Albert I-wandeling, de Wapenplaats en langs de Kapellestraat om in de kazerne “Generaal Mahieu” (*) aan te komen, waar de uit Kongo teruggekeerde troepen ontbonden werden en onmiddellijk met tien dagen vergunning naar huis mochten vertrekken. Er kan aangestipt worden dat het defilé door drie C-119 toestellen werd overvlogen.
Een officier praat met familie en vrienden die hem kwamen begroeten. Rechts Louis Decorte.
Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •