Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •
Dit vaandel werd ontworpen voor de 1nd BAAPS (1st Belgian Auxiliary Airfield Police Service). Dit personeel was ingedeeld bij de 9th USAAF (9th United States American Air Force) en wel bepaald bij de 117th Military Police Compagny. Ze droegen als dusdanig ook het uniform ervan.

Enige tijd na de ontbinding van deze eenheid werd, op initiatief van enkele "anciens" een vriendenkring opgericht die tot doel had
jaarlijks samen te komen. Tevens werd er een vaandel gemaakt, weliswaar eenzijdig. Dit exemplaar werd gekoesterd door hun
voorzitter, zodanig dat het in feite nooit buiten kwam. Na het overlijden van betrokkene werd door Jan Van Buylaere stappen
ondernomen bij de familie om het vaandel rechtmatig te bekomen. In 2010 heeft Jan beslist om het vaandel over te maken aan de
Nationale Vereniging van de Vliegveld Verdedigingseenheden (waarvan hij lid is) met de wens dat na het laten maken van een
kopij, deze overgedragen wordt aan het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel. Deze overdracht
vond plaats op 16 november 2010 op "Remembrance Day". Het origineel vaandel werd geschonken aan de KML op 16 mei 2012.
DE TRADITIEVLAG VAN DE 1 BAAPS
De kopij van het vaandel werd recto-verso vervaardigd met handgeborduurde tekst en kenteken.
De betekenis van het vaandel ligt heel eenvoudig. Een Belgische driekleur met centraal het kenteken van de 9th USA Air Force.
De jaartallen van het bestaan van de eenheid, 1945-1946. De benaming van de eenheid: BAAPS 1 en de tekst 9th U.S.A.A.F.                                          

Tot hier de uitleg van de verschillende symbolen op onze vlag.

Een pracht exemplaar waarop we allen fier zijn.