Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •
Dit vaandel werd ontworpen voor de 2nd BAAPS (2nd Belgian Auxiliary Airfield Police Service). Dit personeel was ingedeeld bij de RAF (Royal Air Force) en wel bepaald bij de 2nd Tactical Air Force of the British Liberation Army. Ze  droegen als dusdanig ook het uniform ervan.
DE TRADITIEVLAG VAN DE 2 BAAPS
In 1998 werd het vaandel gebruikt in de tentoonstelling m.b.t. de Verdedigingseenheden van de Belgische Luchtmacht. Dit exemplaar werd toen bewaard in de Politie Flight te Evere. Bij de ontbinding van deze eenheid werd de vlag overgedragen aan de commandant van de TAF (Tactical Air Force), die het op zijn beurt het heeft toevertrouwd aan de Sectie Luchtvaart van het Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis, waar het ergens in een kas zou gedeponeerd zijn.

In het begin van het jaar 2009, heeft de Nationale voorzitter stappen ondernomen bij een burger firma om een kopij te laten vervaardigen. Het koste hem heel wat moeite om de firma te overtuigen geen gouddraad te gebruiken (behalve de franjes) en dit door het feit dat het origineel vaandel  vervaardigd werd in oorlogstijd. Alles werd, recto verso met de hand geborduurd. Na tal van verbeteringen werd dit het uiteindelijk  resultaat. Terug een vaandel om U tegen te zeggen. Op deze wijze worden onze tradities verder gezet, in de hoop dat de inspanningen  vandaag geleverd niet verloren moeite zijn voor onze opvolgers.

De betekenis van het vaandel ligt hier heel eenvoudig. We hebben de bleek blauwe kleur van de RAF als achtergrond (de werkelijke originele kleur kon moeilijk achterhaald worden door de verkleuring door de jaren heen). In diagonaal hebben we de letters 2 BAAPS (spreekt voor zichzelf). In de linker bovenhoek zien we het oud embleem van de RAF en onderaan hebben dit van de, toenmalige Belgische Luchtmacht (de kokarde met er op de pilotenvleugel met het monogram van Koning Leopold III). Beide kentekens daterend van vóór de Tweede Wereldoorlog. Het resultaat is effenaf prachtig.
Tot hier de uitleg van de verschillende symbolen op onze vlag.
De Nationale Voorzitter opteert om, vanaf heden de beide vaandels zij aan zij te laten marcheren bij iedere plechtigheid.