AT M6 MIJN
Ref : Reglement LuM Mijnen en ontstekers gebruikt in het Belgisch Leger
In pagina gebracht door Eric Van Heuverswyn
Algemeenheden

Deze antitank mijn is van Amerikaans fabrikaat en is detecteerbaar door het feit dat ze vervaardigd is metaal. Gewicht in totaal 9 kg kg met een 5,400 kg gewicht aan springstof. Nodige druk om de mijn tot ontploffing te brengen is 130 tot 180 kg.. Het omhulsel is in metaal, alsook het ganse ontstekingsmechanisme. Er kunnen op deze mijn twee ontstekers gebruikt worden: een chemische ontsteker of een mechanische. Bovendien zijn er twee ligplaatsen voorzien voor het aanbrengen van valstrikontstekers.De mijn bezit een dubbel veiligheidsdispositief. Ze is voorzien van een wapenstop met verstelbare knop: ARMED of SAFE, en de ontsteker bezit een veiligheidsvork.

Werking

(met chemische ontsteker M600)

Een druk op de drukplaat (2) overwint de veer (3) en het massieve gedeelte van de stop (1) komt terecht op de kop van de zuiger (10). De ring van de zuigerkop drukt de ophoudingsbrug (11) neer en verplettert de ophoudingsmof (13). De zuiger (15) verbrijzelt de ampul (16) en het zuur doet het scheikundig poeder (17) ontvlammen, vandaar ontsteking van de knalkoker (18).

(met mechanische ontsteker M603)

De wapenknop van de wapenstop is in de stand "ARMED". Een druk op de mijnplaat, doet de beweegbare wapenbrug in contact komen met de drukplaat van de M603 ontsteker. De slagpin slaat onder actie van de 'Bellevilleveer' op het slagdopje dat de knalkoker en de voorlading tot ontploffing brengt.

Opmerking:     - Deze mijn kan ook gewapend worden met een ontsteker M603 (zie mijnen M6 A1 en M6 A2)
                      - Om deze mijn in te zetten tegen zware tanks, plaatst men een hulplading van 4 kg onder de mijn.

Het valstrikken

Twee valstrikligplaatsen zijn voorzien (één op de bodem en één op de zijkant). deze ligplaatsen zijn bestemd voor het plaatsen van de activator M1 (knalkoker) op dewelke de Amerikaanse valstrikontsteker op trek (US Pull Fir Dev M1) is geschroefd.

                                                                                De mijn met de chemische ontsteker
                                                                                De mijn met de mechanische ontsteker

                                                                                                 MINE AT M6 PRAC


Deze mijn heeft tot doel gebruikt te worden tijdens het onderricht en het leren leggen van mijnen zowel als het neutraliseren er van. In tegenstelling met de high explosive mijn is deze volledig in het blauw geschildert.


© Eric Van Heuverswyn
Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •