Copyright © 2014 by vve-uda   •   All Rights reserved   •
Home About Me My Family My Hobbies My Work My Pictures Contact
Wat zijn wij en wat doen wij?

We zijn een Nationale Vereniging onder de bescherming van Generaal Vlieger SBH Gerard Van Caelenberge, Vleugeladjudant van de Koning, Chef Defensie en van Generaal-majoor Vlieger SBH Frederik Vansina, Commandant Van de Luchtcomponent.

In onze rangen tellen we zowel Franstalige als Nederlandstalige leden. De Vereniging bestaat uit de Regio's Wallonië, Limburg, Groot Brabant, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen, telkens met een Regio-overste.

De doelstelling van de vereniging beoogt alle leden van de Verdedigingseenheden van de Luchtmacht te groeperen m.a.w. alle personen die dienst gedaan hebben bij de BAAPS, PG Avi, VTP, VVE, IBE, VB, Actieve Verdediging en Politie Flight. Heb je in de tijd je brevet VVE/UDA behaald dan mag je tegenwoordig de ‘zwarte’ Air Commando muts met zilveren kenteken dragen tijdens de plechtigheden. Doch dit wil niet zeggen dat NIET-VVE’ers (dwz niet behorend tot de hierboven vermelde personen) en/of hun echtgenote, zich niet mogen aansluiten als sympathisant.

Onze vereniging neemt deel aan praktisch alle vaderlandslievende plechtigheden, waarop ter gelegenheid, bloemen worden neergelegd door hetzij de Nationale voorzitter, hetzij door zijn vertegenwoordiger in de provincie. Op initiatief van de verschillende Regionale oversten worden er lokale activiteiten georganiseerd. Jaarlijks zijn er twee gezamenlijke gebeurtenissen: onze barbecue/of paella (in principe de eerste zaterdag van augustus) en rond 15 oktober (dag van de Luchtmacht) of 15 november (Koningsdag) een gastronomische maaltijd in een restaurant te Koksijde of omgeving.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 12,00 (lid worden). Het lidgeld word gebruikt om administratieve kosten te dekken, met daarbij een vrije toegang tot de Open Door en/of Air Show (al naar gelang)

Bij deze wordt tevens een oproep gedaan aan allen die hetzij documenten, fotomateriaal of uitrustingsstukken liggen hebben om in de toekomst over te gaan tot de oprichting van een permanente expositie in de omgeving van de Basis van Koksijde.

Wij hopen ook u te mogen verwelkomen in deze grote familie. Inschrijvingsformulier
Nationale Vereniging van de Vliegveld VerdedigingsEenheden
NIEUWS