Copyright © 2014 by Nvvve-Anuuda   •   All Rights reserved   •
ONDER NAVO-ARGUSOGEN
Artikel van de DIRECT 13/2006
Van 19 tot 23 juni onderging de luchtcomponent op de vliegbasis van Bevekom een operationele        NAVO-evaluatie (de vroegere TAC-eval).De 10de (leidende eenheid) en de 2de Tactische Wing (steuneenheid) zetten veertien F-16-toestellen en 28 gevechtsklare piloten in om 24 uur te              kunnen opereren. Om het felbegeerde en operationeel noodzakelijke NRF- en HRF-certificaat in de wacht te slepen, trokken ze alle registers open. Half mei 2006 organiseerde de luchtcomponent alde nationale oefening Deployed Falcon in Bevekom. Die gold als een soort generale repetitie voor de NAVO-keuring. Een Belgisch evaluatieteam beoordeelde deoefening daarom volgens NAVO-standaarden. Omdat de 10de en de 2de Tactische Wing voortaan als één entiteit gecertificeerd worden, namen ze beide deel, respectievelijk met acht en zes toestellen.
Vervolgens onderging de luchtcomponent van 19 tot 23 juni 2006 op dezelfde vliegbasis een operationele NAVO-evaluatie. Met dezelfde veertien F-16s, een representatief staal voor de Belgische bijdrage aan de High Readiness Forces (HRF), opereren ze er vanaf een gesimuleerde vooruitgeschoven operationele basis. Het oefenscenario doorloopt alle mogelijke toestanden: van vrede over crisis tot oorlog. Aan de deelnemende eenheden en bemanningen om adequaat te reageren op de voorgeschotelde incidenten en het veeleisende vluchtprogramma tot een goed einde te brengen.

Ook het luchtgevechtcentrum (CRC) van Glons neemt deel aan deze certificatietest. Niet voor een certificaat van de NATO Response Force (NRF), maar voor een erkenning als NAVO-CRC. Daarom ondergaan zij ook geen operationele evaluatie (Opeval), maar een capaciteitenevaluatie (Capeval). Bij hen worden de operationele en logistieke capaciteiten geëvalueerd en minder de force protection; enkel de individuele kernvaardigheden (individual common core skills: ICCS werden geëvalueerd.

Aanvankelijk was gepland dat ook de Wing Heli zou deelnemen aan de nationale certificatie. Hun steun was echter broodnodig bij de internationale NRF-oefening Steadfast Jaguar op Kaapverdië. Daar behaalde zij ook haar certificaat.

Onze F-16-bemanningen krijgt Kaapverdië echter niet te zien. De certificatie in Bevekom krijgt alle voorrang. Naar gewoonte nemen ze wel deel aan de jaarlijkse nationale NRF-oefening van de landcomponent. Maar waar de landcomponent er haar troepen laat certificeren, is het voor de luchtcomponent louter een oefening om in vorm te blijven voor de driejaarlijkse NAVO-certificatie.

De eenheden van de landcomponent behalen hun NRF-certicaat door deel te, nemen aan een grote oefening. Voor de luchtcomponent legt de NAVO een andere werkwijze op. Luchtmachteenheden die een NRF- en HRF-certificaat willen behalen, krijgen bezoek van een NAVO-evaluatieteam. Voldoen hun prestaties aan de NAVO-normen, dan krijgt de luchtmacht een certificaat voor de volgende drie jaar. Omdat de Belgische luchtdeelname aan NRF (ze toestellen) kleiner is dan voor de HRF, behaalt de luchtcomponent hiermee twee certificaten in één Opeval.

Voor deze NAVO-certificatie spreken we over een 800-tal deelnemers in Bevekom en nog eens 340 in Glons. Daarnaast zijn er ook nog de spelers van de vijandige partij. De evaluatoren zijn met ongeveer 150 uit verschillende NAVO-landen. Onder hen ook dertig Belgen. Zij kijken naar de beschikbare middelen - personeel en materiaal - maar ook naar hun prestaties. Beide aspecten nemen ze op drie vlakken onder de loep: operationele prestaties, logistieke ondersteuning en force protection: de verdediging van de eigen troepen. Dan spreken we van een Opeval, de zwaarste vorm van een tactische evaluatie.

Tijdens de laatste evaluatie kreeg de luchtcomponent het certificaat ‘limited mission capable’, omdat geen collectieve beschermingsmiddelen (Colpro) voor handen waren. Omdat ze konden aantonen dat tegen 2007 het vereiste Colpro zal worden aangekocht, zit er ditmaal misschien een volwaardige ‘mission capable’ aan te komen.